ชื่อ-นามสกุล : ตนุภัทร บุญเฉลิมวิเชียร รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 88/104 ซอยหมู่บ้านเจริญสุข 4 ถนนพหลโยธิน ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :