ชื่อ-นามสกุล : แทนไท เต็งการณ์กิจ รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 56/9 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 10540
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :