ชื่อ-นามสกุล : นรงค์ แจ่มมั่งคั่ง รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 393 ซอยแสนสุข ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :