ชื่อ-นามสกุล : นิพิฐพนธ์ ลิ้มสกุลบริสุทธิ์ รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 351 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :