ชื่อ-นามสกุล : ปราโมทย์ ลาภพิเชษฐไพบูลย์ รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 3/37 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :