ชื่อ-นามสกุล : พลาธิป ชุณหสมบูรณ์ รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 190 ซอยสิริพจน์นิเวศ ถนนสุขุมวิท 81 พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :