ชื่อ-นามสกุล : พิจักษณ์ ธนะโรจน์วิบูล รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 99/674 ซอยA12/2 ถนนสุขาภิบาล 3 สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :