ชื่อ-นามสกุล : ภวิณ ตันติสุวรรณนา รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 6 หมู่ปัญญา ซอย 2 ถนนนวมินทร์ 30 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :