ชื่อ-นามสกุล : อธินชา ชินวรนนท์ รุ่น : รุ่นที่ 42
ที่อยู่ : 138/6 ซอยกิ่งเพชร ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :