ชื่อ-นามสกุล : กันต์ บุโรดม รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 302/8 ซอย87 ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ที่ทำงาน : สำนักงานที่ปรึกษา นรม.
ที่อยู่ : ซอยตึกบัญชาการ 2 ชั้น 5 ทำเนียบรัฐบาล 0
โทรศัพท์ : 02-629-9296 โทรสาร : 02-629-9260
เว็บไซต์ : อีเมล์ :