ชื่อ-นามสกุล : คมสัน เดชเรือง รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 2333/54 ถนนพระราม4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน : วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
ที่อยู่ : ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-277-3680 โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :