ชื่อ-นามสกุล : นครินทร์ วิสุทธิพานิช รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 43/27 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่อยู่ : ถนนอู่ทองใน ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-244-1844 โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :