ชื่อ-นามสกุล : นนทกร แสงอ่อน รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 415 ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว 80 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :