ชื่อ-นามสกุล : ปริชญ์ แสงดี รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 236/71 ซอยลาดพร้าว 1 ถ .ลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :