ชื่อ-นามสกุล : พงศธร จิรวงศ์วาณิชย์ รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 2017 ถนนสุขุมวิท 77/1 วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ทำงาน : รพ.กรุงเทพ
ที่อยู่ : 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 02-310-3000 โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :