ชื่อ-นามสกุล : พชร โชคไพศาลตระกูล รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 124-128 ซอย ประชาสงเคราะห์ 33 ถนน ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :