ชื่อ-นามสกุล : พสิษฐ์ แซ่ตัน รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 899/71 ถนนสุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ทำงาน : หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง,ภาควิชาศัลยสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่อยู่ : หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-451-401 โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :