ชื่อ-นามสกุล : พิสิษฐ์ แซ่เอา รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 1/61 ถนนพระราม4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน :
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :