ชื่อ-นามสกุล : ภาณุพงศ์ เหนี่ยงแจ่ม รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 119 ถนนอโศก-ดินแดง ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10310
ที่ทำงาน : หจก.บีกริมแอนโก ถ.เพชรบุรตัดใหม่
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 0
โทรศัพท์ : 02-252-4081 โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :