ชื่อ-นามสกุล : ศุภกร จันสังข์ รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 652/6 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ที่ทำงาน : กองบัญชาการกองทัพเรือ
ที่อยู่ : ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 0
โทรศัพท์ : 02-475-3022 โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :