ชื่อ-นามสกุล : สถาพร วงศ์เสนาะ รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 233/69 ซอยสรรพาวุธ ถนนสรรพาวุธ บางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ทำงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่อยู่ : หมู่เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว สุเทพ เชียงใหม่ 0
โทรศัพท์ : 033-221-699 โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :