ชื่อ-นามสกุล : สุภาษิต ตัณศฺริชัยยา รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 172-172/1 ถนนสุขุมวิท 8 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ที่ทำงาน : บ.J.T.S.
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : 02-391-8575-6 โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :