ชื่อ-นามสกุล : อนัณ ลิลิตสัจจะ รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 11-56/1 ซอย7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน : นิตยสารไฮคลาส
ที่อยู่ : 1783/31 ลาดพร้าว 35/2 0
โทรศัพท์ : 02-513-2437,02-511-3667 โทรสาร : 02-512-4532
เว็บไซต์ : อีเมล์ :