ชื่อ-นามสกุล : อภิรัฐ นพคณาวงศ์ รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 1068/14 ถนนสุขุมวิท 101/1 พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ที่อยู่ : 0
โทรศัพท์ : 053-414-250 โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :