ชื่อ-นามสกุล : อภิสิทธิ์ พินิจนันทกร รุ่น : รุ่นที่ 43
ที่อยู่ : 122/38 ซอยสมประสงค์ร่วม ถนนราชปรารถ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ที่ทำงาน : บ.เอส-เอ็ม คอนสตรัคชั่น จก.
ที่อยู่ : 1048/1 ถนนสุขุมวิท 0
โทรศัพท์ : 02-398-2243 โทรสาร :
เว็บไซต์ : อีเมล์ :