Click to enter สมาคมศิษย์เก่าฯ มอบเงินให้โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ประมวลภาพ "การแสดงดนตรีการกุศลครั้งที่ 3" วันที่ 5 ธันวาาคม 2556
Click to enter สมาคมศิษย์เก่าฯ มอบเงินให้โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 "สมาคมศิษย์เก่าฯ มอบเงินให้โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554"
Click to enter สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรม ฉายภาพยนตร์การกุศล เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2554 "สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรม ฉายภาพยนตร์การกุศล เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2554"
Click to enter สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดแสดงดนตรีคลาสสิคการกุศล เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2554 "สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดแสดงดนตรีคลาสสิคการกุศล เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2554"
Click to enter สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมฉลองงานพ่อบอสโก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 "สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมฉลองงานพ่อบอสโก เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554"
Click to enter สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมฉลองงาน 50 ปี โรงเรียนฯ ใส่บาตรพระสงฆ์ 19 รูป เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 "สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมฉลองงาน 50 ปี โรงเรียนฯ ใส่บาตรพระสงฆ์ 19 รูป เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554"
Click to enter สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมฉลองงานคริสมาสคณะครู เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 "สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมฉลองงานคริสมาสคณะครู เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553"
Click to enter งานกีฬาซาเลเซียน Salesian Dominic Games เมื่อวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2553 "งานกีฬาซาเลเซียน Salesian Dominic Games เมื่อวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2553"
Click to enter งานแรลลี่ 50 ปี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก "งานแรลลี่ 50 ปี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ณ โรงแรมหัวหิน ฮิลล์ไซด์ รียอร์ท เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2553"
Click to enter งานกอล์ฟ 50 ปี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก "งานกอล์ฟ 50 ปี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ณ สนาม President Golf & Country Club (สุวินทวงศ์) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553"
Click to enter งานกอล์ฟ BODO ครั้งที่ 2 ประจำปี 2009 ณ ่สนามธูปะเตมีย์ "งานกอล์ฟ BODO ครั้งที่ 2 ประจำปี 2009 ณ สนามธูปะเตมีย์"
Click to enter "งานปิดกีฬาสี ประจำปี 2009 ที่สนามกีฬากองทัพบก วันที่ 31 ตุลาคม 2552"
Click to enter "งานโบว์ลิ่ง การกุศล ประจำปี 2009"
Click to enter ความคืบหน้าอาคารหลังใหม่ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552
Click to enter งานคืนสู่เหย้าชาว ซ.ด. วันที่ 17 มกราคม 2552
Click to enter งานรับรางวัล "กอล์ฟการกุศล รวมน้ำใจเซนต์ดอมินิก ครั้งที่ 7" เสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ณ สนามธัญธานี คันทรีคลับ
Click to enter การแข่งขัน "กอล์ฟการกุศล รวมน้ำใจเซนต์ดอมินิก ครั้งที่ 7" เสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ณ สนามธัญธานี คันทรีคลับ
Click to enter งานแรลลี่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2551