ภาพบรรยากาศ การแสดงดนตรีคลาสสิคการกุศล เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2554

ภาพบรรยากาศ "การแสดงดนตรีคลาสสิคการกุศล เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2554"

Link : http://www.sdfamily.net/gallery/110723_classical_music_live/index.html
Post : 2011-08-07 13:55:42