ภาพบรรยากาศ สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรม ฉายภาพยนตร์การกุศล เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2554

ภาพบรรยากาศ "สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรม ฉายภาพยนตร์การกุศล เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2554"

Link : http://www.sdfamily.net/gallery/110731_movie/index.html
Post : 2011-08-07 14:17:48