สมาคมศิษย์เก่าฯ มอบเงินให้โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554

สมาคมศิษย์เก่าฯ มอบเงินให้โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554

Link : http://www.sdfamily.net/gallery/110819_donation/index.html
Post : 2011-08-20 14:05:43