ประมวลภาพ \"การแสดงดนตรีการกุศลครั้งที่ 3\" วันที่ 5 ธันวาาคม 2556

 ประมวลภาพ "การแสดงดนตรีการกุศลครั้งที่ 3" วันที่ 5 ธันวาาคม 2556

Link : http://www.sdfamily.net/gallery/131205_concert/index.html
Post : 2013-12-17 20:34:12