อยากให้ลงประวัติ
เวลาที่สารศิษย์เก่าแจ้งข่าวเกี่ยวกับบุคคลากรของโรงเรียนในอดีตถึงแก่กรรม ก็อยากให้ลงประวัติของบุคคลากรท่านนั้นๆด้วย เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านเหล่านั้น อย่างล่าสุด ม.ประจำ ดีศรี ที่พึ่งจากพวกเราไป ก็น่าจะนำเอาประวัติของท่านมาลงให้อ่านกันเพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านด้วย ขอขอบคุณ
Post By : psupertornado (รุ่นที่ 13) - [12 ก.ย. 2554]
*ข้อความ
รูปภาพ
.jpg/.gif/.png ขนาดไม่เกิน 1,000KB
*โดย (ชื่อ / อีเมล์)
รุ่น
« ย้อนกลับ